Stichting Eerherstel Joodse begraafplaats Zeeburg

grafstenen

Open dagen en rondleidingen

kaartje van de restauratie
foto: Kevin Brokx

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de begraafplaatsen in Muiderberg en Diemen heeft de begraafplaats op Zeeburg geen beheerder die dagelijks de hekken kan openen en sluiten en een oogje in het zeil kan houden. Zeeburg is daarom doorgaans gesloten. Maar wie dat wil kan de begraafplaats wel degelijk bezoeken.

Van april tot oktober is de begraafplaats elke eerste zondag van de maand voor publiek toegankelijk. Vrijwilligers van Eerherstel heten u welkom. Voor vragen kunt u bij hen terecht. En om 12h00 en 15h00 verzorgen ze een rondleiding van ca. driekwartier.

Daarnaast verzorgt de stichting op verzoek rondleidingen voor groepen geïnteresseerden. Zo’n rondleiding duurt anderhalf à twee uur. Zie de pagina Contact voor adresgegevens.

Gedragsregels

De begraafplaats Zeeburg is eigendom van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge, nihs (zie Contact voor nadere gegevens). De website van de NIHS laat bezoekers aan zijn begraafplaatsen het volgende weten:

Joodse begraafplaatsen behoren aan hen die er begraven liggen. De overledenen hebben hier hun eeuwige rustplaats. De begraafplaats heeft een zelfde heiligheid als een synagoge en men gedraagt zich bij bezoek als ware men in een synagoge, …

Wij vragen onze vrijwilligers en bezoekers zich te gedragen naar de geest van deze tekst.

Open dagen in 2019, steeds van 11h00 tot 17h00,
met rondleidingen om 12h00 en 15h00:

  • 4 augustus
  • 1 september
  • 6 oktober
  • De paden zijn niet verhard. De begraafplaats ligt op lage en daardoor al snel vrij drassige veengrond. En er staan flink wat bramen en brandnetels. Pas kleding en schoeisel daarop aan. Toegang via de ingang aan de Valentijnkade:


    kaartje