Contact
Locatie
search back preload
img_0484_crop3

Steen_Levie_Abraham_LevisonOp Zeeburg liggen veel joden van buitenlandse herkomst en uit de mediene begraven. Aangezien Amsterdam een wereldstad was en de joodse gemeenschap voor een belangrijk deel uit migranten bestond, wekt het geen verbazing dat mensen uit Duitsland, Polen, Litouwen en Hongarije op een joodse begraafplaats in Amsterdam liggen. Ook joden uit de mediene (de joodse gemeenschappen buiten Amsterdam) die tijdens hun verblijf in Amsterdam stierven, werden geregeld op Zeeburg begraven. Vermoedelijk waren deze mensen vaak arm. Er was geen geld om het stoffelijk overschot te vervoeren naar de plaats van herkomst.

Een bekend voorbeeld uit de mediene is Levie Abraham Levison, die in 1884 op Zeeburg begraven werd. Waarom Levison uit Culemborg (destijds Kuilenburg) naar Amsterdam vertrok, is onduidelijk. Hij was sterk verankerd in Culemborg. Zo nam hij een belangrijke positie in in de algemene rederijkerskamer Vondel. Bekend was ook zijn inzet voor het koningshuis. Hij haalde in 1864 de krant doordat hij samen met Mozes Wijzenbeek een gedicht naar het koninklijk paar had gestuurd en daarvoor hartelijk werd bedankt. In 1873 stond hij kandidaat voor de commissie die de feesten moest organiseren ter ere van het 25-jarig koningschap van Willem III. 

Voor het verwerven van zijn sociale positie was Levison ongetwijfeld veel dank verschuldigd aan zijn vrouw Naatje Wijzenbeek, lid van een geziene joodse familie in Culemborg. Uit dit huwelijk werd in 1850, Levison was toen 38 jaar, een tweeling geboren: Meyer en Henriette. Levison had niet alleen zijn plaats in de Culemborgse samenleving, maar als godsdienstonderwijzer, sjouchet (ritueel slachter) en voorzanger was hij ook en vooral een centraal figuur in de lokale joodse gemeente. Toen in 1868 een nieuwe synagoge geopend werd, werd aan hem de eervolle chaweertitel verleend. Bij zijn vertrek naar Amsterdam in 1883 was hij 43 jaar godsdienstonderwijzer geweest. Aanvankelijk als onderwijzer van een joods schooltje en vanaf 1857 als docent joodse les op de openbare lagere school. Zijn zoon Meyer volgde hem op, maar dat werd geen succes omdat die ook al snel het plan opvatte om naar Amsterdam te vertrekken. De grafsteen van Levie Abraham Levison is bewaard gebleven en is gerestaureerd (zie foto).
(Bron: Zeeburg - Geschiedenis van een joodse begraafplaats 1714-2014, pp. 173-175, geschreven door Paul van Trigt.)

 
Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats Zeeburg
De stichting is te bereiken via dit e-mailadres: info@eerherstelzeeburg.nl
Het rekeningnummer van de stichting voor donaties is: NL72 ABNA 0402 5700 22
Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34318733
Fiscaalnummer 8201.63.223

De begraafplaats is eigendom van:
Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS)
Van der Boechorststraat 26
Postbus 7967
1008 AD Amsterdam
Telefoon 020-646 00 46

Word donateur

Draagt u het doel van de stichting een warm hart toe, word dan donateur. Lees verder...