Stichting Eerherstel Joodse begraafplaats Zeeburg

grafstenen

Donateurs

Draagt u het doel van de stichting een warm hart toe, wordt dan ook donateur.

logo anbi

U wordt, en blijft, donateur door jaarlijks een minimale bijdrage van € 18,= over te maken op bankrekening
nl72 abna 040 257 0022 
t.n.v. Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats Zeeburg te Amsterdam. Vergeet daarbij niet uw e-mailadres te vermelden.

De Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats Zeeburg is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (anbi). Hierdoor zijn giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar overeenkomstig de geldende fiscale bepalingen.


Heeft u nog vragen over het donateurschap? Neem dan contact met ons op.