Stichting Eerherstel Joodse begraafplaats Zeeburg

grafstenen

Donaties

Draagt u de Joodse Begraafplaats Zeeburg een warm hart toe? Dan kunt u ons steunen met een donatie. Het geld komt ten goede aan herstelwerkzaamheden op de begraafplaats. Als u uw e-mailadres op de overschrijving vermeldt, of dit aan ons stuurt via info@eerherstelzeeburg.nl, ontvangt u onze jaarlijkse nieuwsbrief voor donateurs met een verslag van het verrichte werk.

logo anbi

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening
NL72 ABNA 0402 5700 22 
t.n.v. Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats Zeeburg
te Amsterdam

De Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats Zeeburg is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar.


Heeft u nog vragen over het donateurschap? Neem dan contact met ons op.